Intencje


INTENCJE MSZALNE
od 15 do 21 stycznia 2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK 15 stycznia 2018 r.

Godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Edwarda Koźlak – od uczestników pogrzebu.


II Za + Stefana Skotarskiego – od uczestników pogrzebu.

 

 

 

WTOREK 16 stycznia 2018 r.

Godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Stanisława Całka – od uczestników pogrzebu.


II Za + Kazimierza Kieras – z zam. przy pog. od Elżbiety i Janusza Paligów z rodz.

 

 

 

ŚRODA 17 stycznia 2018 r.

Godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Józefę Kubica - z zam. przy pog. od Agaty i Zenona Majeranek z rodz.


II Za + Józefę Kubica - z zam. przy pog. od siostry Basi z dziećmi.

 

Godz. 7.30 Za + Adama Janosik (1 r. śm.) zam. żona z synami.

 

 

 

CZWARTEK 18 stycznia 2018 r.

Godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Stanisława Kutek - z zam. przy pog. od szwagra Wacka Chrobaka, Czesławy Giełda z rodz., Czesława Pasamonika z Tuliszowa, rodz. Paprotnych.


II Za + Stefana Grabowskiego - z zam. przy pog. od Mirusi z mężem i rodz., Ewy, Zbigniewa Ani i Doroty z rodz., Flacha.

 

 


PIĄTEK 19 stycznia 2018 r.

Godz. 7.00 Za + Władysława Nowak - z zam. przy pog. od Elżbiety i Marka Kidawa, Barbary i Piotra Sokolik, Witolda Gnacik z rodz., szwagierki Wacławy z rodz., rodz. Samolej, Anny Parzoch z rodz.

 


Godz. 16.30 NABOŻEŃSTWO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO;

Za +

1) Antoniego Rakoczy, Józefę, Szczepana, Henryka, Mariannę Drąg; Teresę Kogut; Stefana, Mariannę Kornaś; Stanisława Horzela; Edwarda Trefon; Antoninę Kocot, Alfreda Polak;
2) Otylię, Edwarda Koźlak; Antoniego (8 r. śm.), Zenisławę Asman – zam. córki.
3) Bogdana Mamerskiego (20 r. śm.) – zam. brat
4) Kazimierza Kieras - z zam. przy pog. od rodz. Skrzeszewskich z Olkusza, Iwony Rozlach z rodz., p. Gwóźdź, Tadeusza Pawełczyk z rodz.
5) Edwarda Czapla - z zam. przy pog. od kuzyna Jana z żoną z Żelisławic, Teresy Góra z rodz., kuzyna Zdzisława Nowaka z żoną z Sosnowca, Andrzeja Nowaka z żoną z Ożarowic.
6) Lidię Dróżdż - z zam. przy pog. od Donaty i Zdzisława Dyszy z Zawady , sąs. Danuty Cebula , sąs. Angeliki z rodz., Pawła Cebula z żoną, sąs. Kordiaków.
7) Czesławę Nowak - z zam. przy pog. od kuzynki Janiny Chrobak, kuzynki Wiesławy Gąska z rodz., rodz. Kaniowskich z Marcinkowa.
8) Bogusława Durek - z zam. przy pog. od Katarzyny i Eliasza Bednarczyk, Wojciecha Wyszyńskiego z Wiolą, Danuty i Czesława Wyszyńskich.

 

 

 

SOBOTA 20 stycznia 2018 r.

Godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Kazimierę i Henryka Gala - z zam. przy pog. od rodz, Pyków, sąs. Heńka z rodz., sąs. Aliny z rodz., Marioli Gajos z rodz. Aleksandry Skotarskiej z rodz., Reginy i Zdzisława Skotarskich.


II Za + Kazimierę i Henryka Gala – z zam. przy pog. od sąs. Jolanty z córkami, Genowefy Kyrcz z rodz., sąs. Ewy z rodz., pracowników Groma Świerklaniec, Jakóbczyków z rodz., Alfredy Kubica z rodz., Ewy i Stanisława Białas, sąs. Milewskich z rodz.

 

 

 

NIEDZIELA 21 stycznia 2018 r.

Godz. 8.30 Za +

1) Janinę (5 r. śm.) Wacława Cichoń – zam. dzieci z rodzinami.
2) Genowefę, Antoniego Giełda – zam. wnukowie.
3) Jacka Kaczmarek (5 r. śm.) – zam. rodzina.
4) Tadeusza (72 r. śm.), Władysławę (20 r. śm.) Kawka– zam. wnuki z rodzinami.
5) Stanisława Czapla; Zdzisława Hyla; Magdalenę, Jana Kocot; Marię, Antoniego Czapla; Antoniego Hyla (z racji dnia babci i dziadka) – zam. wnuki.
6) Sabinę Krzysiak (3 r. śm.) – zam. brat Marian z rodziną i za zmarłych z rodziny Latos; Jadwigę, Helenę, Ludwika i za zmarłych z rodziny Faber; Helenę, Bronisława – zam. rodzina.
7) Janinę (19 r. śm.), Hieronima Wesołek – zam. dzieci z rodzinami.
8) Tomasza Mont – zam. mama i siostry z rodzinami.
9) Henryka Sołtysik za zmarłych z rodziny Sołtysik i Pawłowskich – zam. rodzina.
10) Helenę, Józefa ( 25 r. śm.) Domańskich – zam. córka z rodziną.
11) Helenę Niewielską (z racji Dnia Babci), Stanisława Niewielskiego (z racji Dnia Dziadka) – zam. wnuczka z synami.
12) Jadwigę, Henryka, Stanisławę, Władysława Kańtoch; Wacława Sroka; Sabinę Durek – zam. rodzina .
13) Jana (r. śm.), Annę Barańskich; Małgorzatę Nabrdalik – zam. rodzina.
14) Sławomira Kopczyńskiego (13 r. śm.) – zam. żona i syn.
15) Stanisławę, Weronikę, Antoniego, Eugeniusza Cembrzyńskich; Otylię, Andrzeja Łakomy; Felicję, Władysława Czapla; Stanisława, Władysława Kańtoch – zam. wnuki
16) Felicję Będkowską – zam. rodzina.
17) Z Okazji Dnia Babci i Dziadka; Irenę, Władysława Nowak; Mariannę, Stanisława Tyrała; Irenę, Józefa Gawron; Genowefę Cichy; Juliana Świtała; Edwarda Cichy; Aleksandrę, Antoniego Lebiockich; Agatę, Franciszka Bacia; Stefanię, Piotra Nowak; Agnieszkę, Alojzego Winkler.

 

Godz. 10.00 O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski w 16 rocznicę urodzin Agnieszki z podziękowaniem za wszystko z prośbą o opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

 

 

Godz. 11.30

1) O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Piotra Parzoch.


2) O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Członkiń Żywego Różańca św. Agnieszki.

 

 

Godz. 16.00 Za +

1) Stanisława Błach (14 r. śm.); Stanisławę Błach z Sosnowca; Krzysztofa Błach z Kielc; Władysława Asman z Tychów – zam. rodzina.
2) Janinę (2 r. śm.) Wojdas – zam. rodzina.
3) Ireneusza Dróżdż (4 r. śm.) – zam. zona z rodziną .
4) Czesława Krochmal (4 r. śm.) – zam. żona Zdzisława.
5) Alinę Krochmal; Bożenę Ferdyn; Józefa Lis – zam. rodzina.
6) Pelagię (28 r. śm.), Tadeusza, Jerzego, Anielę, Stanisława, Cecylię, Gustawa Zdeb; Helenę, Antoniego Adamczyk; Marię, Witolda Gnacik; Zenonę Buczek; Irenę, Jana Podsiadło – zam. rodzina.
7) Józefa, Mariana Kieras; Antoninę Kieras – z zam. przy pog. od wnuka Sebastiana z rodz., wnuczki Beaty z rodz., wnuczki Marzeny z rodz., wnuczki Jolanty z rodz., wnuczki Agnieszki z rodz.
8) Antoniego Sarnik – z zam. przy pog. od Janiny i Henryka Kozieł z rodz., Barbary Hetmańczyk z Dąbia, Madej Michaliny z rodz., rodz. Wikarków.

 

 

 

Wszelkie zauważone pomyłki w intencjach prosimy niezwłocznie zgłaszać