Intencje


INTENCJE MSZALNE
od 18 do 24 lutego 2019 r.

 

PONIEDZIAŁEK 18 lutego 2019 r.

Godz. 16.30 Za + Ryszarda Jędrusik - z zam. przy pog. od siostry Donaty z mężem.


Godz. 17.00 Za + Stanisławę Cichoń - z zam. przy pog. od brata Jana z rodz.

 


WTOREK 19 lutego 2019 r.
Godz. 16.30 Za + Mariannę Paks - z zam. przy pog. od Adamczyków z rodz., Czesława Waluszczyka, Wiesławy Janoska z rodz..

 


Godz. 17.00 Za + Cecylię Gil - z zam. przy pog. od wnuczki Wioli Nawrot z rodz.

 

 


ŚRODA 20 lutego 2019 r.

Godz. 7.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Sylwestra Nowak – od uczestników pogrzebu.

 

II  Za + Mariana Wylężek – od uczestników pogrzebu.

 

 

 

CZWARTEK 21 lutego 2019 r.
Godz. 16.30 Za + Zofię Duda - z zam. przy pog. od Małgorzaty i Andrzeja Kukuła, Grażyny Szymczak z rodz., Patrycji i Roberta Szczeszek z Psar, Lidii Nowak z synem, Magdaleny i Mariusza Szymczak z rodz., Adeli Szatan, Marka i Zofii Kieras z rodz., Anny i Mariusza Kukuła z rodz., Józefy Góralczyk, rodz. Kukuła

 


Godz. 17.00 Za + Tadeusza Małota - z zam. przy pog. od żony Jolanty.

 

 


PIĄTEK 22 lutego 2019 r.

Godz. 16.30 Za +

1) Otylię Majcherczyk (4 r. śm.) – zam. rodzina.
2) Wiktora Gwóźdź - z zam. przy pog. od Bogusława Skupień z rodz.
3) Tadeusza Kocot - z zam. przy pog. od sąs. Pasamoników, sąs. Jaworskich, Anny i Krzysztofa Sar z rodz., Anny Gwóźdź z Twardowic.
4) Henryka Gawron - z zam. przy pog. od Kazimiery i Roberta Winkler, Ewy Tyrała z rodz., Alicji Cichy z rodz., Renaty Lebiockiej z rodz.

 

 

Godz. 17.00 Za + Zofię Wojdas - z zam. przy pog. od rodz. Śliwków.

 

 

 

SOBOTA 23 lutego 2019 r.
Godz. 15.00 O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski w 1 rocznicę urodzin Szymona Koronowicz – zam. rodzice.

 

 

Godz. 16.00 Za + Jana Kościelniak - z zam. przy pog. od Roksany i Przemysława Misztal, Janiny i Henryka Krawczyk, Mariana Ziółkowskiego z rodz., sąs. Gwóźdź i Wojdas, Irka Ferczykowskiego z żoną, Stanisława Krzykawskiego z żoną, sąs. Hyla z rodz., Alicji Manowskiej ze Stanisławem, rodz. Maywald.

 

Godz. 16.30 O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski w 50. rocznicę urodzin Iwony - zam. mąż i dzieci.

 

 

 

NIEDZIELA 24 lutego 2019 r.

Godz. 8.30 Za +

1) Leonię Płaczek (14 r. śm.) – zam. córka z rodziną.
2) Antoniego Kyrcz (7 r. śm.) – zam. żona i córka z rodziną.
3) Bogusława Durek (2 r. śm.) – zam. żona z rodziną.
4) Henrykę (7 r. śm.), Ryszarda Cebula – zam. dzieci z rodzinami.
5) Helenę, Władysława Cebula – zam. wnuczka Ewa z rodziną.
6) Stanisława Jakóbczyk (20 r. śm.) – zam. żona i córka z rodziną i za zmarłych z rodziny Jakóbczyk, Cichoń, Warmuz.
7) Bronisławę, Bolesława Przybyłek; Genowefę, Antoniego Klusa – zam. rodzina.
8) Magdalenę Karolak
9) Kazimierę (8 r. śm.), Stanisława Wojnowskich; Franciszka Jędrusik – zam. rodzina.
10) Bronisławę Kocot (12 r. śm.) – zam. rodzina.
11) Stanisława Horzela (ur.) – zam. żona z rodziną.

 

 

Godz. 10.00 Za + Bronisławę Cembrzyńską (2 r. śm.) – zam. chrześnica; Kazimierza Cembrzyńskiego (z racji pog. w Siewierzu) – zam. kuzynka i sąsiedzi; Romana Filipczyk – z zam. przy pog. od chrzestnej Janiny z rodziną.

 


Godz. 11.30

1) O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski w 1rocznicę urodzin Nikodema Kutek – zam. rodzice.
2) O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski w 1rocznicę urodzin Dawida Kyrcz – zam. rodzice.

 


Godz. 16.00 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Eugeniusza Sroka (1 r. śm.)- zam. żona i dzieci z rodzinami.


II Za +

1) Lucję, Stanisława, Zdzisława Kyrcz; Mariana Kieras;  Krzysztofa Salamon; Barbarę Dłubis – zam. rodzina.
2) Bogusława, Franciszka, Martę Asman; Helenę, Józefa Machura; Zenona Parzoch – zam. rodzina.
3) Zenonę (3 r. śm.), Antoniego (41 r. śm.) Sarnik – zam. córka z rodziną.
4) Józefa Urbańczyk (13 r. śm.) – zam. wnuczki.

 

Wszelkie zauważone pomyłki w intencjach prosimy niezwłocznie zgłaszać