Intencje


INTENCJE MSZALNE
od 15 do 21 października 2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK 15 października 2018 r.

Godz. 16.30 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Ewę Paks - z zam. przy pog. od Józefa Wesołek z Brudzowic, Aleksandry Skubis z synami, Jadwigi i Zbigniewa Słowińskich, Danuty Horzela z rodz.


II Za + Kazimierza Giełda - z zam. przy pog. od kuzynki Krystyny z rodz., kuzyna Andrzeja z rodz., Magdaleny Wołyniec z rodz., szwagra Stanisława Oleszek, Barbary i Zbigniewa Gwóźdź z Warężyna, pracowników Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, Stanisławy Bacik z rodz., Joanny i Sławomira Gawron, Danieli i Kazimierza Lis z Przeczyc, rodz. Hyla z Mierzęcic, sąs. Trzcionków i Wylężków z Psar.

 


Godz. 17.00 RÓŻANIEC ŚW.;

Msza św. koncelebrowana;

I Za + Czesławę Cichoń - z zam. przy pog. od wnuczki Agnieszki z mężem i dziećmi.


II Za + Czesławę Cichoń - z zam. przy pog. od wnuka Marka z rodz.

 

 


WTOREK 16 października 2018 r.

Godz. 16.30 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Janinę Białas - z zam. przy pog. od brata Henryka Kukuła z rodz.


II Za + Janinę Białas - z zam. przy pog. od swatowej Stanisławy Siudyka.

 


Godz. 17.00 RÓŻANIEC ŚW;

Msza św. koncelebrowana;

I Za + Jana Kościelniak – z zam. przy pog. od żony Janiny Kościelniak.


II Za + Jana Kościelniak – z zam. przy pog. od Sławomira Kucharczyk z rodz., i szwagra Marka.

 

 


ŚRODA 17 października 2018 r.
Godz. 16.30 Za + Dominikę Majcherczyk - z zam. przy pog. od Bożeny i Marka Pałka z dziećmi.

 


Godz. 17.00 RÓŻANIEC ŚW.;

Za +

1) Stefanię (10 r. śm.), Franciszka (33 r. śm.) Grzeszczyk – zam. córka z rodziną.
2) Mieczysława Grzeszczyk – zam. siostra.

 

 

 

CZWARTEK 18 października 2018 r.

Godz. 16.30 Msza św. koncelebrowana;

I Za + Henryka Kułach - z zam. przy pog. od żony Henryki.


II Za + Henryka Kułach - z zam. przy pog. od córki Doroty z mężem.

 


Godz. 17.00 RÓŻANIEC ŚW;

Msza św. koncelebrowana;

I Za + Władysława Parzoch - z zam. przy pog. od córki Mirosławy z rodz.


II Za + Władysława Parzoch - z zam. przy pog. od córki Elżbiety z rodz.

 

 


PIĄTEK 19 października 2018 r.
Godz. 16.30 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO;

Msza św. koncelebrowana;
I Za +

1) Antoniego Rakoczy; Stanisława Horzela; Edwarda Trefon; Antoninę Kocot, Alfreda Polak; Otylię, Edwarda Koźlak.
2) Władysławę (28 r. śm.), Wita, Stanisława Łukasik, Izabellę, Kazimierza Ścigaj – zam. rodzina.
3) Mariannę, Juliana Klusa, Marka, Franciszka Szprycha; Antoninę Niedbała zmarłych z rodziny Klusa; Chrobak; Józefa Trzcionka; Bronisławę; Stanisława Koźlak; Bogumiła, Krzysztofa Kowalskich – zam. rodzina.
4) W pewnej intencji.
5) Czesławę, Stanisława Nowak – zam. rodzina.
6) Janinę Białas - z zam. przy pog. od Kazimiery Kotelon z rodz., Ireneusza Psikuta z rodz., rodz. Kańtoch z Sadowia , Marii Cembrzyńskiej z rodz.
7) Stefana Skotarskiego - z zam. przy pog. od Barbary i Stanisława Kazubek, Krystyny Nycz , rodz. Jakóbczyk z Targowej , Józefa Kocot z rodz.
8) Zytę Kajdas - z zam. przy pog. od Pracowników Szkoły Podstawowej w Przeczycach , sąs. Kyrcz , sąs. Hetmańczyk , rodz. Zacierka, Marysi Urbańczyk.
9) Józefę Skibińską - z zam. przy pog. od Czesławy i Józefa Duda, rodz. Lubas z Niwisk, Ewy i Wiesława Podsiadło, Ireny i Stanisława Zdeb, Małgorzaty i Ryszarda Zdeb.

10) Bronisławę Gnacik - z zam. przy pog. od Danieli Dróżdż , Eleonory Gnacik, rodz. Nowak i Trzęsimiech, Mariusza Wacławczyk z rodz., Ewy i Sławomira Bidzińskich.
11) Zofię Kajdas - z zam. przy pog. od sąs. Genowefy Rogoś z rodz., Beaty Draha z rodz., Anety Mikołajskiej, sąs. Mirosławy Zacierka z rodz., Danuty Dusza z rodz.
12) Bogusławę Jakóbczyk - z zam. przy pog. od rodz. Cebula, Barbary i Mariana Nowak, Anny Lis z rodz., Danuty Horzela z rodz., rodz. Dyszy z Zawady.

 


II Za + Dominikę Majcherczyk - z zam. przy pog. od Zbigniewa Gwóźdź z rodz.

 


Godz. 17.00 RÓŻANIEC ŚW

 

 

 

SOBOTA 20 października 2018 r.
Godz. 16.30 Za + Ludwikę Knapik - z zam. przy pog. od Janiny i Henryka Krawczyk, Bożeny i Krzysztofa Krzykawskich, Roksany i Przemysława Misztal z synem, kuzyna Stanisława Krzykawskiego z rodz., Joanny Kańtoch z rodz., chrześniaka Grzegorza Krawczyk z rodz., Anny Krawczyk, kuzynki Marii Urbańczyk, Jolanty i Jarosława Białas, sąs. Gwoździów.

 


Godz. 17.00 RÓŻANIEC ŚW;

Za + Marcina Latos – z zam. przy pog. od siostry z rodz.

 

 


NIEDZIELA 21 października 2018 r.

Godz. 8.30 Msza św. koncelebrowana;
I Za +

1) Kazimierę Engelhardt – zam. mąż z synem i córka z rodziną.
2) Agnieszkę Szarek – zam. rodzina Pałys, Płatek , Parzoch z Przeczyc.
3) Bronisławę Kula - z zam. przy pog. od córki Małgorzaty z mężem, wnuczki Izabelli z rodz., wnuka Kamila z rodz., wnuków Michała i Jakuba, siostry Mirosławy z rodz.
4) Eugeniusza Sroka - z zam. przy pog. od kolegi Stanisława Gwóźdź z Przeczyc, Heleny Jędrusik, Adama i Eweliny Jędrusik z rodz., Barbary i Gustawa Jędrusik z synem, rodz. Duszy z Zawady.
5) Sybillę Czapla - z zam. przy pog. od kuzynki Stefanii Jakóbczyk z rodz., kuzyna Stanisława Warmuz z rodz.
6) Stanisławę Cichoń - z zam. przy pog. od Jerzego Cichoń z rodz., Ireneusza Sor z rodz., Marianny Sarnik , rodz. Skotarskich, Haliny i Zdzisława Krawczyk.
7) Ryszarda Jędrusik - z zam. przy pog. od KGW Mierzęcice II, Adama i Eweliny Jędrusik z dziećmi, kolegi Marcina z Siewierza, cioci Honoraty Stuczeń z synem Edmundem, kuzynki Renosławy Sar z dziećmi.
8) Bogusławę Giełda - z zam. przy pog. od sąs. Dulik, sąs. Czesławy i Łukasza Giełda, Adama Giełda z odz., Marzeny Proszowskiej z rodz., Anny Giełda z rodz.


II Za + Danutę Latos (1 r. śm.) – zam. córka z rodziną.

 


Godz. 10.00 O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski w 1 rocznicę ślubu dla Magdaleny i Marcina Kutek – zam. siostra z rodzicami.

 


Godz. 11.30 O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Jana Dydak.

 


Godz. 15.30 RÓŻANIEC ŚW;

Msza św. koncelebrowana;

I Za + Mariusza (2 r. śm.), Aurelię Giec.


II Za +

1) Jadwigę, Henryka Bizan – zam. rodzina.
2) Antoniego (66 r. śm.), Stefana (46 r. śm.), Bronisławę (29 r. śm.) Zasadzień – zam. wnuczek Jan z żoną.
3) Alfreda Zaręba (11 r. śm.) – zam. żona i córki z rodzinami.
4) Czesława Parzoch (12 r. śm.) - zam. żona i dzieci z rodzinami.
5) Marię , Edwarda Zaręba – zam. rodzina.
6) Eugeniusza Sarnik (8 r. śm.), Stanisława, Stanisławę Cebula – zam. rodzina.
7) Fryderykę Adamczyk (2 r. śm.) – zam. syn z rodziną.
8) Stanisława, Janinę, Władysława Kurek – zam. rodzina.

 

Wszelkie zauważone pomyłki w intencjach prosimy niezwłocznie zgłaszać